• Magdalena Kokot - Kierownik Artystyczny Zespołu, instruktor tańca
  • Karina Bawor - instruktor tańca
  • Marta Gierczak - instruktor tańca
  • Edyta Oracz - instruktor śpiewu
  • Marcin Rajkowski - instruktor tańca